Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015




                 Μιλάμε για την ΣΥΝΘΕΣΗ στη ζωγραφική .....
με αφορμή το κυβιστικό παραμύθι του ζωγράφου ΜΑΡΚ ΣΑΓΚΑΛ με τίτλο "Εγώ και το χωριό".


Παρατηρούμε, διερευνούμε, αναγνωρίζουμε και καταγράφουμε όλα τα στοιχεία του πίνακα. Παρακολουθούμε την οργάνωσή τους πάνω , μέσα και γύρω από το μεγάλο Χ. Εσείς το είδατε?

Είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν τον κάθε πίνακα και να ανακαλύπτουν την γλώσσα του με βάση τη σύνθεση των μορφικών του στοιχείων.

Καθώς παρατηρούν και αναγνωρίζουν αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στην αφήγησή του , αρχίζουν εν συνεχεία να αφηγούνται και τα ίδια.


Γκ. Δ΄τάξη

Αν. Β΄τάξη

Ν. Δ΄τάξη

Φ. Β΄τάξη

Κλ. Δ΄τάξη


Β. Α΄τάξη

Ν. Α΄τάξη

 
Ρ. Β΄τάξη


Α. Α΄τάξη











                                           

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015



ΒΡΙΣΚΩ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με την βοήθεια του χαρτιού  με τα τετραγωνάκια (Μιλιμετρέ χαρτί)









ΚΑΙ....μιά καλή ιδέα!!
Φιγούρα-ες για ποδοσφαιράκι!!






Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015



ΠΙΚΑΣΣΟ - Πορτραίτα "Δύο σε ένα"

Μετά τα πορτραίτα με μονοκοντυλιά εμπνευσμένα από τον PICASSO ερευνήσαμε τα πορτραίτα "δύο σε ένα" όπως εξηγώ στα παιδιά, πορτραίτα με ενσωματωμένα το προφίλ(κατατομή) και την μετωπική όψη συγχρόνως.


Γ. Δ΄τάξη
ΠΙΚΑΣΣΟ
Ν. Δ' τάξη
ΠΙΚΑΣΣΟ

Δ. Ε΄τάξη




Κ.Δ΄τάξη







Χ.Δ΄τάξη