Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014


ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014
Ευκαιρία πάντα να παρατηρήσουμε με τα παιδιά το γραμμικό πλέγμα που σχηματίζει τον ιστό των νεύρων πάνω στα φύλλα και να βρούμε τις συμμετρίες!
(Α΄και Β' δημοτικού μαθήματα πάνω στην γραμμή )

ΤΟ ΠΕΎΚΟ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ
Βγάλαμε αποτυπώματα των κλαδιών του και παρακολουθήσαμε τις διευθύνσεις των γραμμών εκεί που η κατάληξη του κλαδιού δημιουργεί  τούφα από πευκοβελόνες. 
Συνθέσαμε τα αποτυπώματα.

                           

Χαράξαμε τις γραμμούλες που είδαμε