Κυριακή 12 Ιουνίου 2016"Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΧΩΡΑ"

1η θέση έργο του Π. -ΣΤ" τάξη
1η θέση , έργο του Α. Δ' τάξη
1η θέση, έργο του Ε. Β' τάξη
2η θέση, έργο της Ν. Ε' τάξη
2η θέση, έργο του Α. Γ΄τάξη2η θέση, έργο της Χ. Α' τάξη


Δ. Ε' τάξη
Γ.  Ε' τάξη

  
Λ.  Δ' τάξη
Ρ. Γ' τάξη


Κ. ΣΤ' τάξη
Α.  ΣΤ' τάξη
Μ. Α' τάξη

Ν. Β' τάξη

Δ.  Α' τάξη

Α.  Β' τάξη
Θ. Α' τάξη

Τ.  Α' τάξη

Γ.   Ε' τάξη


Ε.   ΣΤ' τάξη


Δ.  ΣΤ' τάξη

Κ.  

Α.   Δ' τάξη

Α.  Γ' τάξη

Θ.  Β' τάξηΡ.   Α' τάξη
Ε.  Α' τάξη

Β.   Β΄τάξη

Μ.  Α' τάξη

Φ.   ΣΤ' τάξηΑ.   Γ' τάξη

Μ.   Δ' τάξη

Φ.   Γ' τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου